ANBI

Missie en visie van de stichting

Stichting Help Sierra Leone wil de noodlijdende bevolking van Sierra Leone een helpende hand toesteken. Door een jarenlange burgeroorlog is de bevolking een van de armste ter wereld. De missie van de Stichting is om vanuit een christelijk perspectief, door middel van het op kleine schaal stimuleren van de bevolking door scholing of gerichte micro kredieten een betere positie te laten creëren en daarmee stimuleren van eigen ondernemerschap de armoede onder deze bevolking structureel te verdrijven. Daarnaast worden projecten opgezet op het vlak van het verbeteren van de leefomstandigheden, zoals het bouwen van waterputten en sanitaire voorzieningen.

 

Doelstelling

Om de noodlijdende bevolking te helpen wordt zij van kleinschalige projecten op lokaal niveau gestimuleerd om in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hiervoor is scholing en het stimuleren van ondernemerschap door het verstekken van microkrediet in diverse vormen essentieel.

 

Jaarverslag

Wij willen graag open en transparant zijn en u inzicht geven waar de giften aan besteed worden. Tevens zijn voor de ANBI status het publiceren van diverse gegevens verplicht. In ons Jaarverslag staan deze ANBI gegevens, de financiële cijfers en de meest actuele zaken voor het komende jaar zoals: