Jaarverslagen

Jaarverslagen van de Stichting Help Sierra Leone.

Onderstaand vind u de jaarverslagen van de stichting.

Wij hopen u zo op een transparante manier te informeren hoe de donaties en giften besteed worden.

     Jaarverslag 2015     Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013     Jaarverslag 2012