Hulp aan de slachtoffers modderstroom

26 september 2017

Uw giften voor hulp aan de slachtoffers van de modderstroom zijn direct aan slachtoffers uitgedeeld!

Onze zuster organisatie, Foundation Help Sierra Leone (FHSL), in Sierra Leone heeft deze hulp uitgedeeld. Er is aan directe hulp 10 euro aan 120 slachtoffers gegeven; 60 kinderen en 60 volwassenen.
Verder zijn er aan diverse mensen blauwe zakken uitgedeeld met daarin zeep, boeken, pennen, potloden, handdoeken, tandpasta en borstel, paracetamol, pakken rijst, borden, lepels en twee Sardines.