Help, nood, honger, hulp

september 201520150915 Simon and Vincent

Via onze vrijwilliger in Freetown, Vincent en Simon Seisay, weten we dat de situatie in Sierra Leone momenteel heel slecht is. Door de ebola-crisis is het economische leven het afgelopen jaar lamgelegd. Veel mensen hebben te maken gehad met ziekte en het overlijden van familieleden. Er is nu grote armoede en onvoldoende voedsel voorhanden.
Als stichting hebben wij contact gekregen met rond de 80 weeskinderen die hulp nodig hebben. Wij weten nog niet hoe we hiermee om moeten gaan. Maaltijden verstrekken biedt geen langdurige oplossing….

Van 17 november tot 3 december 2015 hopen twee bestuursleden een werkbezoek te brengen aan Sierra Leone. We gaan de projecten die voltooid zijn; school, ziekenhuisje, waterputten, en die nog lopen; landbouwproject, bouw technische werkplaats bezoeken.
Wij
 willen dan zoveel mogelijk geld meenemen om mogelijk een aanzet te geven voor de bouw van onderdak en om ‘pleeg’ families te ondersteunen.
Concreet: Wij zoeken op korte termijn mensen die ons financieel willen helpen. Uw bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom en zal zeker goed besteed worden! NL67INGB0008535687 t.n.v. Stichting Help Sierra Leone, Houten