Actie koop een Tafel en Stoel

Tijdens het bezoek in 2015 ontmoetten we een groep vrouwen die ons een stuk land aanboden en vroegen om de bouw van een school. Ze hadden de zorg voor een grote groep kinderen die door ebola hun ouders hadden verloren en geen onderwijs kregen. We legden uit dat we maar een kleine stichting waren en niet meteen in staat zijn om voor hen een school te bouwen. Wel lieten we een geldbedrag achter.

Groot was onze verrassing toen we in oktober van de ‘Help Sierra Leone Academy’, een basisschool in Lumpa-Waterloo, een aanvraag ontvingen in verband met de aanschaf van schoolmeubilair en lesmaterialen. De vrouwen hadden met het geld ruimte gehuurd en zelf een school weten op te zetten.

Eind januari 2020 zijn we teruggekeerd van een reis naar Sierra Leone. Wij hebben daar de lopende projecten van St. Help Sierra Leone bezocht. Opnieuw trof ons de hartverscheurende armoede. Economisch gezien gaat het nu slechter met het land dan een paar jaar geleden. 1 euro was drie jaar geleden 5300 leones, nu 10.000 leones waard.

Wel zijn we positief gestemd over onze lopende projecten.

Wij hebben ook het schooltje bezocht dat toen is opgezet dankzij de enorme inzet van dat groepje vrouwen. Zij hebben een deel van de opbrengst van hun microkredieten hiervoor ingezet. En zo dragen zorg voor een grote groep kinderen die door ebola hun familie hebben verloren.

Er is ons nu om schoolmeubilair gevraagd.

Het leek ons een uitgelezen kans om projecten met elkaar te verbinden en leerlingen van de Vocational School/houtwerkplaats aan het werk te zetten! Er is een offerte gemaakt en er is hout aangekocht en de productie van schoolmeubilair is in volle gang!

Maar om op korte termijn de kosten daarvan te dekken en de houtbewerkers te kunnen blijven betalen, zoeken wij mensen die bereid zijn om voor een schoolkind het volgen de te “kopen” :

voor € 5, — een stoel of voor € 10, — een tafel,
maar voor slechts € 15,– een heel set, want dat zou nog veel mooier zijn.

Onderwijzers in Sierra Leone worden niet betaald door de overheid. De overheid voorziet alleen in een klein bedrag per leerling, waar een school nauwelijks van kan draaien. Het schoolgeld, dat de ouders moeten betalen kan worden gebruikt om de leerkrachten te belonen.
Maar…….80% van de ouders heeft geen geld.
Het betekent dat de onderwijzers afhankelijk zijn van giften en nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
We zoeken mensen met een warm hart voor onderwijs die met regelmaat een kleine gift zouden willen overmaken om hen te steunen.

Elke bijdrage is van harte welkom!
Wel graag vermelden voor welk doel; Tafel en Stoel of onderwijs.
Hier vindt u onze betaal gegevens.