100 Tafels en Stoelen!

oktober 2020

Zes jaar geleden hebben we via onze Stichting, Stichting Help Sierra Leone ebolawezen geadopteerd in het dorp Lumpa, Waterloo East End van Freetown. We hebben voor hen een aantal eenvoudige slaapzalen gebouwd met blokken, een toilet en een waterput.

Vandaag ben ik God erg dankbaar dat hij ons opnieuw de kans heeft gegeven om honderd tafels en stoelen te doneren.

God zij de glorie, het is voor uw grote opdracht, Heer. Simon Seisy